A blog about cybersecurity by Cybix AB

Writeup for the medium ranked Ångström CTF challenge Leek


Recon This year we competed in Ångström CTF. This was the first time we tried it and we liked it. The difficulty of the challenges ranges from very simple to extremly hard. This makes it easy to slide in to the competition and climb your way up against the harder challenges. This is how the CTF is described: Anyone can participate in ångstromCTF. However, due to various reasons, we can only give prizes to teams from the United States.…
Read more ⟶

Writeup for Säkerhets-SM kval 2023 utmaningen Signal


Recon Vi kör på svenska den här gången eftersom det handlar om Säkerhets-SM kvaltävling. Ifall någon undrar varför en del rubriker ändå är på engelska så försöker jag alltid lägga ut struklturen enligt faserna i CEH, lite för att man ska känna igen var man är och varför man gör saker. Tävlingen genomfördes den 10 mars, 20:00 till den 12 mars, 20:00. Säkerhets-SM är en nationell Capture The Flag tävling.…
Read more ⟶

IT-säkerhetskonferenser 2022


Inledning Efter två års uppehåll p.g.a. pandemi kickade konferenserna igång igen under 2022. En gång i tiden kunde de här konferenserna te sig lite som i bilden ovan. Eftersom jag upplever att en hel del har förändrats tänkte jag summera konferensåret 2022 och dela med mig lite av mina intryck och de trender som jag tycker mig se. Innan jag beskriver mina intryck från dessa konferenser är det lämpligt att deklarera vad jag vill ha ut av en konferens.…
Read more ⟶

Writeup for the easy ranked HTB box Secret


This writeup describes how I approached the box Secret from Hack The Box (https://www.hackthebox.eu). The box is based on Linux and it is rated easy. Tools and techniques used in this hack are Nmap, Dirb, Ffuf, Firefox, Burpsuite, Curl, Javascript, Git, JSon and JWT. My style of writeups is to describe how I was thinking when attacking them. My personal opinion is that I learn from analysing my process over and over again, and you learn more from understanding the process than just following a guide.…
Read more ⟶